Tuyển Dụng

Sắp xếp theo Mặc định
Tuyển dụng - Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án/ Giải Pháp, Thiết bị Mạng (Dedicated Wifi - Wifi Chuyên dụng) và Thiết bị An Ninh (CCTV SYSTEM - Hệ thống Camera Giám Sát)
(Khang Anh Technology Solutions Co., Ltd)
“ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG – BÙNG CHÁY ĐAM MÊ – THỎA SỨC SÁNG TẠO – VƯƠN ĐẾN THÀNH CÔNG”
I. Chính sách: Tạo cơ hội phát triển khách hàng, nâng tầm chất lượng cung ứng hàng hóa và chất lượng cung cấp dịch vụ.
II. Mục tiêu: Góp phần đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng doanh thu, tăng thu nhập của nhân viên kinh doanh và tăng cường vòng quay vốn.
III. Đối tượng và Phạm vi áp dụng:
1. Đối tượng: Nhân viên Kinh doanh (NVKD), trực tiếp tham gia công việc bán hàng và cung cấp dịch vụ.
2. Phạm vi:
a/ Dự án do Nhân viên kinh doanh (NVKD) tự tìm kiếm, chăm sóc, chốt Hợp đồng.
b/ Dự án do Nhà thầu (NT)/ Nhà phân phối (NPP) của NVKD phụ trách và báo cáo, yêu cầu hợp tác.
c/ Dự án do công ty phân công, không phân biệt địa bàn, địa lý.
TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN, NHÂN VIÊN KINH DOANH
(Khang Anh Technology Solutions Co., Ltd)
“ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG – BÙNG CHÁY ĐAM MÊ – THỎA SỨC SÁNG TẠO – VƯƠN ĐẾN THÀNH CÔNG”

Dịch vụ

Hỗ trợ Online

0933 8422 85
0909 660 486

Khách hàng